Tervishoiuasutuste juhtimise põhimõtted

Põhimõtted

Jeesus teenis inimest terviklikuna. Tema eeskuju järgides sisaldab Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduse missioon endas kogu inimese – keha, meele ja vaimu tervendamist. Terviseteenistus hõlmab hoolt ja kaastunnet haigete ja kannatajate vastu. See sisaldab endas ka tervise hoidmist. Terviseteenistuse osad on näiteks positiivsetest tulemustest rääkimine, mida tervisenõuete järgimine kaasa toob, vaimsete ja loodusseaduste seotus, inimese vastutus nende seaduste täitmise osas ja Kristuse arm, mis annab kindluse võidukaks eluks.

Tervishoiuasutused (haiglad, meditsiini-/hambakliinikud, hooldusasutused, taastusravikeskused jne) on kirikutöö lahutamatu osa ja järgivad kiriku standardeid, mille hulka kuulub hingamispäeva pühaduse hoidmine. Hingamispäeva õhkkonda tuleb töötajate ja patsientide seas propageerida ning hingamispäeval peaks vältima tavapärast majandustegevust või diagnostilisi teenuseid ja teraapiaid, mis ei ole hädavajalikud. Need standardid sisaldavad ka stimulantide- ja alkoholivaba ovo-laktovegetariaanliku toitumise propageerimist ning tubakasuitsust vaba keskkonda. Edendama peaks isu valitsemist, kontrollima nende ravimite kasutust, mida kiputakse kuritarvitama, ning mitte lubama tehnikaid, mille osaks on inimese meele kontrollimine teise inimese poolt. Asutusi juhitakse kui koguduse tegevusharusid ning sealseid tegevusi ja praktikaid vaadeldakse kui seitsmenda päeva adventistide ainulaadset kristlikku tunnistust.

Seitsmenda päeva adventistide tervishoiuasutused on kooskõlas Kristuse taastatud inimväärikusega ja Tema väljendatud armastusega, mis andestab ja hoolib, vaatamata minevikule, ning säilitab õiguse isiklikuks valikuks tulevikus. Seetõttu hoiavad need asutused au sees inimväärikust ja inimestevahelisi suhteid. Sinna alla kuulub ka õige diagnoos ja pädeva personali antud ravi; turvaline, hooliv keskkond, mis viib meele, keha ja vaimu paranemiseni; ning teavitustöö tervislikest harjumustest. See sisaldab endas ka toetavat hoolitsust patsiendi ja tema perekonna eest suremisprotsessi kestel.

Tervishoiupoliitika ja meditsiini­protseduurid peavad alati näitama üles kõrget huvi ja hoolt nii inimelu kui ka inimväärikuse vastu.

Seitsmenda päeva adventistide tervishoiuasutused toimivad selle kogukonna ja rahva osana, mille keskel nad töötavad. Väljendades neis kogukondades Kristuse armastust, huvitub iga asutus kogukonna ja rahva tervisest. Austatakse riigi seadusi ning järgitakse asutuste tegutsemise ja töötajate litsentside regulatsioone.

Asutused lubavad iga usutunnistusega vaimulikel enda koguduseliikmeid külastada.

Asutuste ülesanne esindada Kristust kogukonnas ja eriti inimeste hulgas, kes nende teenuseid kasutavad, täidetakse kaastundliku ja hooliva töötajaskonna kaudu, kes järgib Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduse praktikaid ja standardeid. Töötajate arendamiseks korraldavad asutused tihti koolitusi, mis aitavad töötajatel olla ajakohasel professionaalsel tasemel ning kasvada mõistmises ja Jumala armastuse jagamises. Pikaajalised tööplaanid toetavad võimalike töötajate ametlikku haridust, mille hulka kuulub ka asutuse kasutamine õpilaste kliinilise praktikakohana.

Asutused peavad toimima majanduslikult vastutustundlikul viisil ja kooskõlas Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduse tööpõhimõtetega.

Esmane ennetus ja tervisealane haridus peab lahutamatult kuuluma tervishoiuasutuste tervisealasesse töösse.

Üksikute tervishoiuasutuste juhtimiseks ja toimimiseks tuleb regulaarselt ja pidevalt konsulteerida tervise ja mõõdukuse osakonnaga. Vestlusse peab kaasama ka misjoniprojekti/konverentsi, uniooni, divisjoni ja peakonverentsi tervise ja mõõdukuse osakonna, kui asjaolud ja sündmused seda nõuavad.

Tervishoiuasutuste avamine ja sulgemine

Kui peetakse aru uue asutuse avamise, suuremahulise täienduse rajamise või olemasoleva asutuse arendamise kohta, peab tähelepanu pöörama järgnevale:

  1. Millised on koguduse pikaajalised plaanid selles piirkonnas ja kas asutus täidab koguduse missiooni.
  2. Piirkonna tervishoiuvajadused.
  3. Võimalikud ressursid, eriti majanduslikud vahendid, personal ja tehnika, mida on vaja asutuse tööks.
  4. Valitsuse regulatsioonid asutuse töö osas.
  5. Valitsuse regulatsioonid asutuse sulgemisel.
  6. Mõju, mida asutuse avamine või sulgemine avaldab piirkondlikule kogudusele ja kogukonnale üldiselt.
  7. Koguduse haridusalased vajadused.

See seisukoht avaldati 1988. aasta oktoobris Seitsmenda Päeva Adventistide täitevkomitee peakonverentsil iga-aastasel nõukogu koosolekul Nairobis Keenias.

Jaga Facebookis
Info