Homoseksualism

Seitsmenda Päeva Adventistide kogudus tunnistab, et iga inimolevus on Jumala silmis väärtuslik ning me soovime teenida kõiki mehi ja naisi Jeesuse vaimus. Me usume ka, et Jumala armu ja usukogukonna toetuse kaudu võib iga inimene elada kooskõlas Jumala Sõna printsiipidega.

Seitsmenda päeva adventistid usuvad, et seksuaalsuhted kuuluvad vaid mehe ja naise vahelisse abielusuhtesse. Niimoodi korraldas Jumal loomisel. Pühakiri ütleb: „Seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole, ja nemad on üks liha!“ (1. Moosese 2:24). Kõikjal Piiblis tunnustatakse sellist heteroseksuaalset mudelit. Piiblis ei ole kohta homosekusaalsetele suhetele ja tegevustele. Seksuaalsuhe väljaspool heteroseksuaalset abielu on keelatud. (3. Moosese 20:7-21;

Roomlastele 1:24-27; 1.Korintlastele 5:9-11). Jeesus Kristus kordas loomisel paikapandut: „Tema aga vastas: "Kas te ei ole lugenud, et loomise algul tegi Looja inimese meheks ja naiseks?" ja ütles:
"Seepärast jätab mees oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole ja need kaks saavad üheks. Nõnda ei ole nad enam kaks, vaid üks liha." (Matteuse 19:4-6). Neil põhjustel on adventistid homoseksuaalsete suhete ja käitumise vastu.

Seitsmenda Päeva Adventistid soovivad järgida Jeesuse eeskuju ja õpetust. Tema kinnitas kõikide inimeste väärikust ja jõudis kaastundlikult kõikide inimeste ja perekondadeni, kes kannatavad patu tagajärgede kes. Kannatavatele inimestele pakkus ta trööstivaid sõnu ja hoolivat teenistust,  armastades patuseid, kuid rääkides patu vastu.

See seisukoht võeti vastu Peakonverentsi juhatuse aastakoosolekul 3. oktoobril 1999. aastal Silver Springsis Marylandis USAs.

Jaga Facebookis
Info