Pühad kirjad

Pühad kirjad on aluseks seitsmenda päeva adventistide arusaamale oma eesmärgist, sõnumist ja ülesandest. Me austame Piiblit kui Jumala sõnumit, mis on edasi antud inimlike kirjutajate kaudu. Kuigi pühade kirjade vorm avaldub inimkeeles, inimlikul taustal ja ajalookontekstis, koosneb selle sisu jumalikest sõnumitest, mis on edastatud inimkonnale tervikuna ja eriti Jumalasse uskujatele. Üle inimkeeles peegelduvate erisuste seisab ühendav tõde, mis seob terviku kokku Jumala Sõnaks.

Pühades kirjades on ehtsad ja usaldusväärsed teated Loojast Jumalast ning Tema tööst maailma ja selle asukate elule toomisel. Neis on teadmine meie päritolu kohta, nad annavad elule mõtte ja võtavad kokku inimkonna lõpliku saatuse.

Kõige enam tunnistavad pühad kirjad Jeesusest Kristusest, kes on ülim ilmutus, Jumal meie seas. Nii Vana kui ka Uus Testament tunnistavad Temast. Nende põhjuste tõttu on pühad kirjad Jumala tahte vankumatu avaldus, kristlike väärtuste ja elu norm, kogu inimkogemuse mõõt ning ainus usaldusväärne juht päästeks Kristuses.

Selle seisukoha kiitis heaks ja võttis vastu Seitsmenda Päeva Adventistide Peakonverentsi nõukogu ning selle avaldas president Robert S. Folkenbergi kantselei peakonverentsi töökoosolekul, mis toimus 29. juunist kuni 8. juulini 1995 Utrechtis Madalmaades.

Jaga Facebookis
Info