Usuvabadus

Adventistid on olnud enam kui kahe aastasaja jagu aktiivsed usuvabaduse eest seisjad. Me tunnistame koos Ühinenud Rahvaste Organisatsiooniga, et usuvabadus ja südametunnistuse vabadus on inimõiguste baasõigusi.

Seitsmenda Päeva Adventistide kogudus on esindatud 209 riigis. Teatud eranditega esindame me üldiselt religioosset vähemust ja oleme teatud aegadel sattunud ka tagakiusamise ja diskrimineerimise ohvriks. Kõige selle tulemusena oleme tundud vajadust astuda välja usuvabaduse ja inimõiguste kaitseks.

Ustavate kodanikena usuvad adventistid, et neil on õigus usuvabadusele, saades teistega võrdselt kõigi inimõiguste osaliseks. See eeldab õigust pidada jumalateenistusi, pühitseda nädala seitsmendat päeva (laupäev) ja levitada oma usulisi vaateid avalikel üritustel või meedia vahendusel. See õigus kaasab ka vahetada oma religiooni ja austusväärselt ka teisi nii käituma kutsuda. Igal inimesel on õigus nõuda vastutulelikkust, kui tema südametunnistus ei luba täita teatud avalikke kohustusi, nagu näiteks relvade kandmine. Kui erinevatele kirikutele antakse avalikus meedias aega ja ruumi, peaks sinna olema kaasatud ka adventistid.

Me jätkame koostööd ja võrgustiku loomist kõigi nendega, kes kaitsevad kõigi inimeste usuvabadust, kaasa arvatud nendega, kellega me ei pruugi kõiges nõustuda.

See seisukoht kiideti heaks ja võeti vastu Seitsmenda Päeva Adventistide Peakonverentsi Administratiivnõukogu (ADCOM) poolt ja avaldati Peakonverentsi istungil 1995. aastal.
Jaga Facebookis
Info