Meie väärtushinnangud

Seitsmenda päeva adventistide väärtushinnangud on rajatud Jumala poolt antud Piiblit läbivatele prohvetikuulutustele ja Jeesuse elule. Meie identiteet ja kutsumus ja kutse misjonile tulenevad Piibli prohvetikuulutuste, eelkõige nende prohvetikuulutuste mõistmisest, mis puudutavad Jeesuse peatset tagasitulekut.

Kogu elu hõlmab kasvavat kogemust Jumala riigist ja selle esitamist teistele ning selles elamist isiklikult. 

Meie misjon põhineb teadmisel, et iga isik, sõltumata olukordadest, on Jumala silmis väärtuslik ja teda peab kohtlema lugupidamisega. Jumala kõikehõlmav arm on andnud igale isikule talendi ja seega on ta vajalik koguduse töös.

Me suhtume lugupidamisega erinevatesse talentidesse, isikupärasse ja vabadusse, nagu ühiskond seda tunnustab. Me oleme ülemaailmne usuperekond, kes kuulutab Jumala riiki, olles eetilised ja lugupidavad ning armastusväärsed teisi teenides. Meie ustavus Jumalale on pühendumine ja Tema töö toetamine koguduses. 

See seisukoht võeti vastu peakonverentsi täitevkomitees 10. oktoobril 2004.

Jaga Facebookis
Info