Keskkond

Maailm, milles me elame, on Looja armastuse kingitus – vt Ilm 14:11–18. Ta lõi inimese võimeliseks suhtlema oma Loojaga, teiste loodutega ja ümbritseva maailmaga. Seega on meie hoolivus ümbritseva suhtes lahutamatu osa meie teenimisest.

Jumal tõstis esile nädala seitsmenda päeva, sabati kui hingamispäeva, mis tuletaks meelde maailma loomist ja Teda kui Loojat. Sel päeval puhates kinnitavad adventistid oma erilist suhet Looja ja looduga. Hingamispäeva pühitsemine rõhutab meie ja meid ümbritseva (loodud) keskkonna kokkusulamise tähtsust.

Inimese otsus Jumalale mitte kuuletuda purustas Jumala korrapärase loodud maailma, tekitades lahkhelid, mis on Jumala olemusele võõrad. Selle tulemusena on õhk ja vesi reostatud, metsad ja loomariik rikutud ning loodusressursid mõttetult kulutatud. Meie koguduse jaoks on inimene osa Jumala loodust ja seega mõjutab inimese elukeskkonna kahjustamine vääramatult ka iga inimese elu ja tervist. Me mõistame hukka inimest kahjustava elulaadi ja keeldume kasutamast tubakatooteid, alkoholi ja teisi uimasteid, mis kahjustavad inimese keha ja mille kasutamine raiskab Maa loodusressursse. Me propageerime taimetoitlust.

Seitsmenda päeva adventistid on pühendunud vastastikusele austusele, koostöövalmidusele kõikide inimeste vahel, tunnistades meie ühtset päritolu ja inimväärikust kui Looja kingitust. Kuna inimkonna vaesumine ja looduskeskkonna kahjustamine on omavahel seotud, siis kutsume üles tõstma kõikide inimeste elukvaliteeti. Meie eesmärk on kestlik areng ja sellele vastav loodusressursside kasutamine, mis on vastavuses inimeste tegelike vajadustega.

Tõeline areng looduskeskkonna säilitamiseks põhineb nii isiklikul kui ühiskondlikul ettevõtlikkusel. Seega oleme valmis vastama väljakutsele ja töötama selle nimel, et Jumala loodu saaks täielikult taastatud. Liikudes edasi usus, pühendame end Jumala teenimisele, mille kaudu saab alata nii isiklik kui ka looduskeskkonna paranemine.

Selles pühendumises kinnitame oma teenimist Jumala loodu heaks teadmisega, et Jumal „loob kõik uueks“ – sellega ongi loodu algne tasakaal taastatud.

See seisukoht võeti vastu Seitsmenda Päeva Adventistide Peakonverentsi täitevkomitee aastakoosolekul Silver Springsis Marylandis 12. oktoobril 1992.

Jaga Facebookis
Info