Prohvetlikult kuulutamise vaimuand

Meie, 2010. aasta Atlanta peakonverentsi sessiooni delegaadid, teadvustame Ellen G. White’i jätkuvat kaastööd seitsmenda päeva adventistide koguduse arengus, nii tema kirjutistes kui ka tema isiklikus teenistuses koguduse heaks. Kogudus on kogenud õnnistusi ja juhatust Jumalast inspireeritud sõnumitooja läbi. Ellen G. White esitab Piiblit kui Jumala Sõna, tõstab Jeesuse esile kui Looja ja maailma Lunastaja, julgustades elama teenimises ja ohvrimeelsuses. Tema teenistus on aidanud säilitada koguduse ühtsust ja toetanud ülemaailmset misjonitööd.

Prohvetlikult kuulutamise vaimuand, nagu muudki vaimuanded, tugevdab koguduse ühtsust ja valmistab koguduseliikmeid teenimiseks. See teenistus ehitab üles Kristuse ihu, kaitseb valeõpetuste eest, kindlustab isikliku ja koguduse kui terviku kasvu (Ef 4:11–15). Me tunnistame Ellen G. White’i prohvetlikult kuulutamise vaimuandi ja kinnitame, et see on väärtuslik koguduse arenguks.

Sellest tulenevalt oleme Jumalale tänulikud Tema kallihinnalise kingi eest, mis on esindatud Ellen G. White’i teenistuses. Me kutsume koguduseliikmeid kõikjal palvemeelsuses uurima tema kirjutusi ja seeläbi saama osa Jumala õnnistustest ning nõuannetest. Me julgustame oma koolide ja õppeasutuste, tervishoiuasutuste, kirjastuste ja trükiasutuste töötajaid ja õpetajaid uurima õe White’i nõuandeid eri valdkondade töötajatele. Me kutsume pastoreid üles kasutama tema nõuandeid oma jutluste koostamisel, valmistades sedasi koguduseliikmeid misjonitööks. Me pöördume kogudusejuhtide poole, et nad kasutaksid oma mõju koguduses, kinnitades nende kirjutiste tähtsust kogudusele ja tehes kõik selle nimel, et need raamatud oleksid liikmetele taskukohased osta. Me kinnitame oma pühendumust, „uskudes Tema prohveteid“ (2Aj 20:20), et täita oma misjonieesmärk Jeesuse tagasitulemiseks valmistudes. 

See seisukoht võeti vastu seitsmenda päeva adventistide peakonverentsi istungil, mis toimus Atlantas 24. juunist 3. juulini 2010.

Jaga Facebookis
Info