Väärkohtlemine ja perevägivald

Seitsmenda päeva adventistid kinnitavad iga inimolendi väärikust ja väärtust ning mõistavad hukka füüsilise, seksuaalse ja emotsionaalse väärkohtlemise ning perevägivalla kõigis selle vormides.

Me mõistame selle probleemi üleilmset ulatust ja tõsiseid pikaajalisi mõjusid kõigi osaliste elule. Me usume, et kristlased peavad reageerima väärkohtlemisele ja perevägivallale nii koguduses kui ka kogukonnas. Me võtame teateid väärkohtlemisest ja vägivallast tõsiselt ning oleme need probleemid sellel rahvusvahelisel kogunemisel oma aruteludes eriliselt esile tõstnud. Me usume, et ükskõikseks jäämine ja mitte reageerimine tähendab sellise käitumise õigustamist, põlistamist ning tõenäolist laiendamist.

Me nõustume, et meil on vastutus töötada koos teiste professionaalsete teenusepakkujatega, kuulata väärkohtlemise ja perevägivalla all kannatajaid ning nende eest hoolitseda, juhtida ebaõiglusele tähelepanu ja võtta sõna ohvrite kaitseks. Me aitame abivajajatel leida ja kasutada kõiki võimalikke professionaalseid teenuseid.

Kui muutunud suhtumine ja käitumine avavad võimalusi andestuseks ja uueks alguseks, pakume lepitusteenust. Me abistame perekondi, kes kurvastavad suhete pärast, mida ei saa taastada. Me pöörame tähelepanu vaimulikele küsimustele, millega väärkoheldud inimesed vastamisi seisavad, püüame mõista väärkohtlemise ja perevägivalla põhjuseid ning aitame välja kujundada paremaid viise vägivallatsükli ennetamiseks.

Selle seisukoha kiitis heaks ja võttis vastu Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduse peakonverentsi nõukogu ning anti välja peakonverentsi töökoosolekul 1995. aastal Utrechtis Hollandis.

Jaga Facebookis
Info