Keskkonna heaperemehelik kasutamine

Seitsmenda Päeva Adventistide kogudus usub, et inimkond oli loodud Jumala näo järele ning seega esindab Jumalat Tema majapidajatena, hoolitsedes looduskeskkonna eest ustaval ja edukal viisil. Loodus on Jumala and.

Kahjuks on inimesed maa ressursse vastutustundetult hävitanud ning see on viinud laiaulatuslike kannatuste, keskkonna hävinemise ja kliimamuutuste ohuni. Kuigi teadusuuringud peavad jätkuma, on kogutud tõendite põhjal selge, et kahjulike gaaside pidevalt kasvav emissioon, Ameerika vihmametsade massiivne hävitamine ja kaitsva osoonikihi hävitamine (nn kasvuhooneefekt), ohustavad maakera ökosüsteeme. Ennustatakse globaalset soojenemist, maailmamere taseme tõusu, tormide ja üleujutuste kasvu ja laastavaid põuaperioode.

Need probleemid on suures osas tekkinud inimeste isekusest ja ahnusest, mis viivad pidevalt kasvava tootmise, piiramatu tarbimise ja taastumatute vahendite hävitamisele. Kuigi räägitakse solidaarsusest tulevaste põlvkondadega, on olulisemad siiski tänased huvid. Ökoloogiline kriis tuleneb inimkonna ahnusest ja sellest, et nad keelduvad olemast head ja ustavad majapidajad. Kostariika valitsust ja rahvast tuleb tänada nende toetuse eest loodusega arvestava jätkusuutliku arengu programmidele.

Seitsmenda Päeva Adventistid pooldavad lihtsat ja terviklikku elustiili, kus inimesed ei astu ohjeldamatu ületarbimise, asjade kogumise ja toodangu raiskamise teele. Kutsume üles muutma oma elustiili, nii et see tugineks loodusega arvestamisel, maakera ressursside kasutamise piiramisel, oma vajaduste ümberhindamisel ja loodud elu väärtustamisel.

See seisukoht võeti hääletamise teel vastu Seitsmenda Päeva Adventistide Peakonverentsi juhatuse nõukogu (ADCOM) poolt avaldamiseks president Robert S. Folkenbergi meeskonna poolt iga-aastasel koosolekul San Jose's, Kostariikas 1-10. oktoobril 1995.

Jaga Facebookis
Info